Acupunctuurpraktijk Cinnaber

cinnaberlogoAcupuncturiste Anne-Wies van der Meer houdt wekelijks praktijk in Kampen en helpt jou om je lichaam en geest te herstellen, te ondersteunen en zo je eigen balans terug te vinden.

Door de technologische ontwikkelingen van de laatste 50 jaar heeft de gezondheidszorg de beschikking gekregen over diverse technische diagnostische methoden en apparaten. Deze kunnen ons helpen mogelijke ontregelingen in het lichaam op te sporen. Vervolgens zijn er technologische methoden ontwikkeld om te proberen deze ontregeling te elimineren. Echter duizenden jaren geleden, toen de huidige diagnostische methoden nog niet bestonden, bestudeerden vele volken de natuur om inzicht en grip te krijgen op onze leefomgeving en omstandigheden in relatie tot ons welbevinden en gezondheid. De Natuur zijn Wij en Wij zijn de Natuur. Het menselijk lichaam kent en volgt de natuurlijke ritmes, van dag en nacht, van de seizoenen, van groei, bloei en afsterven etc. 

Hippocrates (bekend van de eed die artsen afleggen) wordt wel de grondlegger van de Westerse geneeskunde gezien. Hij legde sterk de nadruk op dit natuurlijk verloop van processen in het lichaam. Maar ook legde hij de nadruk op hygiëne, zowel voor de arts als ook voor patiënt en vooral op gezonde eet- en drinkgewoonten, het belang van frisse lucht etc. Zo kwam hij o.a. tot de inmiddels beroemde uitspraak: "laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding".

O.b.v bovenstaande kun je dan dus stellen dat een harmonieus samenspel met onze natuur gezondheid geeft en disharmonie ziekte. Dit inzicht is lange tijd, voor de intrede van de technologisch ontwikkelingen in de gezondheidszorg, een uitgangspunt geweest in het stellen van een diagnose en het behandelen van mensen. Zelf heb ik als klein kind nog meegemaakt, dat ik bij de huisarts mijn tong moest laten zien, of mijn ontlasting of urine moest inleveren voor een goede diagnose. Allemaal nog diagnostische methoden die gerelateerd waren aan het eerder genoemde inzicht over de natuurlijk processen en dat de mens meer is dan alleen de klacht waarmee hij/ zij komt. 

Nu melden we onze klacht en staan wij binnen 15 minuten weer buiten met een recept voor een medicijn tegen de symptomen van die klacht. En in het ergste geval daarna nog met een middel tegen de bijwerkingen van dat eerste middel. Dat heeft voor mij, toen ik mij bewuster werd van mijn lichaam tijdens ziektes, altijd onnatuurlijk gevoeld . Tijdens ziekte had ik vaak niet het gevoel dat ik als een volledig mens , met haar eigen unieke basisconstitutie en geschiedenis werd benaderd en behandeld, maar als een ziekte. Mijn lichaam werd, omdat het niet functioneerde zoals het eigenlijk zou moeten, als een losstaand vehikel gezien, aangeraakt en gefikst. Natuurlijk heb ik ook op een bepaalde manier baat gehad bij deze reguliere geneeskunde. Toen ik echter mijn lichaam meer ging zien als natuur en op mijn gevoel op zoek ging naar andere manieren om lichaam en geest te herstellen en ondersteunen kwam ik steeds meer in mijn eigen balans. 

Acupunctuur was/is een van de methoden die ik aanboorde, ondanks een grondige angst voor naalden. Mooie resultaten werden en worden er geboekt over de jaren. Het mooiste resultaat is dat ik, na gedegen scholing en bijscholing zelf als acupuncturist mensen mag helpen om hun eigen balans te vinden.

Voor meer informatie over wat acupunctuur is en kan doen en over mijn praktijk verwijs ik naar mijn website www.acupunctuurpraktijk-cinnaber.nl

Wellicht tot ziens! 
Anne-Wies van der Meer